Jesteś w artykule: Trzęsienie ziemi

Aktualności

W dniu 11.03.2011r. o godz. 05:46 czasu UTC miało miejsce jedno z 5 najsilniejszych w historii trzęsień ziemi. Hipocentrum trzęsienia wystapiło  na głębokości 24 km pod dnem Pacyfiku, około 100 km na wschód od wybrzeży Japonii. Magnituda trzęsienia wyniosła MW=9,0 a intensywność drgań na wschodnim wybrzeżu Japonii oszacowano na 6,0 do 6,6 w skali JMA. Drgania odczute były wraźnie w Tokio, około 400 km od epicentrum wstrząsu. Po trzęsieniu ziemi wystąpiły fale tsunami o wysokości powyżej 5m.

Najwyższe amplitudy prędkości drgań zarejestrowane na Górnym Śląsku przez sejsmometry GRSS wyniosły PGVH=0.00020 m/s i nie były odczute przez ludzi. 

Według National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention trzęsienie charakteryzowały następujące parametry:

  • Najwyższa zarejestrowana na wschodnim wybrzeżu Japonii amplituda przyspieszenia drgań gruntu (wypadkowa z 3 składowych) na stacji MYG004 wyniosła PGA = 2,93g  (29,3 m/s2)
  • Zarejestrowana na wschodnim wybrzeżu Japonii amplitudy prędkości drgań gruntu PGV przekraczały 0,3 m/s.
  • Moment sejsmiczny Mo=3,28x1023 Nm a największe przesunięcie mas skalnych L=23m

 Na rysunku przedstawiono rejestrację trzęsienia ziemi na jednym ze stanowisk pomiarowych Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG

 

GM

Powiązane pliki: