Jesteś w artykule: Naturalne trzęsienia Ziemi

Wstrząsy górnicze

Naturalne trzęsienia Ziemi

Polska uważana jest generalnie za kraj asejsmiczny, ale i tutaj występowały pojedyncze, słabsze trzęsienia ziemi.
Poniżej przedstawiono miejsca (obszary) oraz daty wystąpienia silniejszych trzęsień ziemi w Polsce:
 • 1200r. - najstarsze silne trzęsienie opisane w kronikach Jana Długosza, zniszczyło wiele wież, domów i warowni na południu kraju
 • Sudety : 1443, 1883, 1895
 • Karpaty : 1259, 1785, 1786, 1840, 1901, 1935, 1966, 1992, 1993
 • Niż Polski : 1909, 1928, 1932
 • Pogranicze Polski i Rosji:
 • Bełchatów : 1980
 
Dla kilku wybranych trzęsień ziemi podano poniżej bliższe informacje:
 • 1443r. : prawdopodobnie najsilniejsze trzęsienie w Polsce. Magnitudę oszacowano na M=6,0, a w skali makrosejsmicznej Mercallego na MM=9 stopień. W Brzegu uszkodzone zostało sklepienie kościoła. Ucierpiał Wrocław.
 • 1774r. : Śląsk- zawaliła się wieża kościelna w Raciborzu. Magnituda trzęsienia oszacowana na M=5,a intensywność MM=7.
 • 1786r. : Kęty. W kościołach spadały gzymsy i tynki. Ludzie przerażeni –podała ‘Gazeta Warszawska’
 • 1680r. – uszkodzone kamienice w Warszawie
 • 2004r. – pogranicze Polski i Rosji. Magnituda wstrząsu oceniona na M=5. Uszkodzenia w pojedynczych budynkach w Suwałkach i okolicy.
 • 1992-1993 – rejon Beskidu Sądeckiego. Magnitudy trzęsień wyniosły M= 5-6, obserwowano drobne uszkodzenia w budynkach.