Jesteś w artykule: Publikacje polskojęzyczne

Publikacje

Publikacje polskojęzyczne z zakresu sejsmologii górniczej:

 • Dubiński J., Mutke G. 2007: Górnicza skala intensywności GSI-GZW do oceny skutków oddziaływania wstrząsów górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na obiekty budowlane i na ludzi. Prace Naukowe GIG. Katowice. Górnictwo i Środowisko 3/2007, s 199-211
 • Dubiński J., Lurka A. i Mutke G. 1998: Zastosowanie metody tomografii pasywnej do oceny zagrożenia sejsmicznego w kopalniach, Przegląd Górniczy nr. 3, s. 1-7
 • Dubiński J., Mutke G., 2001: „Ocena oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię” w: monografi „Badania geofizyczne w kopalniach”, (J. Dubiński, Z. Pilecki, W. Zuberek (red.)), Wyd. GSMiE PAN Kraków, str. 135-146
 • Lurka A., Mutke G. i Mirek A., 1997 : Lokalizacja ognisk wstrząsów z uwzględnieniem zjawiska wieloznaczności, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr.9 .
 • Lurka A. 2004, Zwiększanie informatywności technik tomograficznych w procesach eksploatacji złóż, Archiwum Górnictwa, PAN, Kraków, pp.495-509
 • Lurka A., Mutke G., 2008: Poprawa dokładności lokalizacji składowej pionowej hipocentrów wstrząsów górniczych (Improvement of vertical component location of seismic events in underground mines. Mineral Resources Management). Vol. 24-2/3. IGSMiE PAN. pp. 261-270
 • Mutke G., Stec K. 1990 –2007: Biuletyn najsilniejszych wstrząsów górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Praca Statutowa GIG z lat 1990–2007, niepublikowane.
 • Mutke G., 1991: Metoda prognozowania parametrów drgań podłoża generowanych wstrząsami górniczymi w obszarze GZW. Rozprawa doktorska, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 • Mutke G., Dworak J., 1992: Czynniki warunkujące efekt sejsmiczny wstrząsów górniczych na powierzchniowe obiekty budowlane w obszarze GZW. Wybrane zagadnienia geofizycznych badań w kopalniach – Lubiatów 1991.Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. M-16 (245), s.115-130
 • Mutke G. 2007a: Charakterystyka drgań wywołanych wstrząsami górniczymi w odległościach bliskich źródła sejsmicznego w aspekcie oceny zagrożenia tąpnięciem . Prace Naukowe GIG, nr. 872
 • Mutke G., 2001: „Parametry drgań wstrząsów górniczych w bliskim polu falowym jako kryteria uszkodzenia wyrobisk podziemnych”, w: Monografii :Badania geofizyczne w kopalniach, (J. Dubiński, Z. Pilecki, W. Zuberek (red.)), Wyd. GSMiE PAN Kraków, str. 125-134
 • Mutke G. 2007b: Ocena zagrożenia tąpaniami w kopalniach podziemnych uwzględniająca parametry drgań blisko ognisk wstrząsów – doświadczenia z polskich kopalń. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik AGH. Rok 31, zeszyt 3/1, str. 439-450
 • Mutke G., Stec K. 2007: Analiza mechanizmu i parametrów źródła wstrząsu z dnia 9.02.2007 r. o energii sejsmicznej E=1*109 J – regionalny charakter zjawiska. Prace Naukowe GIG. Katowice. Górnictwo i Środowisko 3/2007, s 337-346
 • Paszta E., Udziela B., Wierzchowska Z., 1950 -1970: „Najsilniejsze wstrząsy górotworu na Górnym Śląsku”. Prace GIG no. 1-14, niepublikowane.
 • Stec K. 2007a: Aktywność sejsmiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - 30 lat ciągłej obserwacji przez Górnośląska Regionalną Sieć Sejsmologiczną. Przegląd Górniczy nr 7-8/2007. Katowice, str. 14-22.
 • Wierzchowska Z., 1962: Nowe poglądy na pochodzenie wstrząsów ziemi na Górnym Śląsku. Przegląd Górniczy nr 7/8, s. 418-422
 • Wierzchowska Z., 1961: Przyczyny wstrząsów na Górnym Śląsku, Komunikat GIG 268
 • Wierzchowska Z., 1981: Regionalna Sieć Mikrosejsmologiczna na Górnym Śląsku, Przegląd Górniczy nr 5, s. 222-228