Jesteś w artykule: Aparatura GRSS

GRSS

Aparatura GRSS

 

Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna rejestruje wstrząsy górotworu z obszaru Górnego Śląska w oparciu o dwa systemy aparaturowe:
  1. System Obserwacji Sejsmologicznej (SOS) opracowany w GIG
  2. System skonstruowany przez szwajcarską firmę GeoSIG
 
Współrzędne stanowisk sieci GRSS
                 N                E
MAK: 50,2663 i   18,7663
CZE:    50,0171 ; 19,1091
JUL:    50,3804   ; 18,9517
KAZ:    50,2917 ; 19,2402
PLA:    50,2894   ; 18,9938
JES:     50,2764   ; 19,0251
MUR:   50,1907   ;   19,0444
 
Centrum Rejestracji i Analizy Wstrząsów GRSS zlokalizowane jest w Biurach GIG  50,2715   ; 19,0250
 
Sejsmometry:
 VE-53BB z firmy GeoSIG – Szwajcaria:
Triaxial velocity sensor VE-53 BB
Band width: 0,2 to 160 Hz
Dynamic range: >120 dB (1-30 Hz)
Willmore’a MK III i Kinemetrics
trójskładowe
krótkookresowe 1 Hz
 
Rejestrator:
Digitizer GeoSIG – GMS-18
Rejestrator SOS - GIG
 
Oprogramowanie:
GeoDAS – Data Acquisition System software : Company: GeoSIG Ltd
SEISAN – The Earthquake Analysis Software : University of Bergen & British Geological Survey
MULTILOK: Mining Tremors Analysis Software: Central Mining Institute (GIG)
 
Transmisja danych do Centrum Rejestracji:
GSM oraz radiowa 

SCHEMAT IDEOWY DZIAŁANIA GRSS

Powiązane pliki: