Jesteś w artykule: Historia GRSS

GRSS

Historia GRSS

 

Monitoring sejsmiczny jest podstawą badania fizyki zjawisk dynamicznych w kopalniach oraz charakterystyki sejsmiczności obszaru. W związku z powyższym Główny Instytut Górnictwa utworzył Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną (GRSS). Pierwsze obserwacje w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzono z wykorzystaniem aparatury optycznej. W połowie lat siedemdziesiątych zakupiono system obserwacji w firmie Racal Thermionic. Składał się on z sejsmometrów Willmore’a, radiowej transmisji przekazywania danych z terenu oraz z analogowego rejestratora (Wierzchowska 1981).
 
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, rejestrator analogowy zastąpiono rejestratorem cyfrowym produkcji GIG. Zarejestrowane wstrząsy są analizowane za pomocą specjalistycznych programów komputerowych SEJSGRAM i MULTILOK (Lurka i inni 1997). System obserwacji GRSS składał się z trzech stanowisk trójskładowych (drgania rejestrowane w płaszczyźnie poziomej – dwuskładowe i pionowej) oraz dziewięciu stanowisk jednoskładowych (drgania rejestrowane tylko w płaszczyźnie pionowej), rozlokowanych w obszarze GZW.
Od roku 2009 trwa modernizacja GRSS. Instalowane są trójskładowe stanowiska sejsmometryczne typu Willmore’a MKIII (12 stanowiska), typu GeoSig oraz 3 rejestratory do pomiaru fali rotacyjnej. Aparatura do modernizacji GRSS została dofinansowana z środków na działalność statutową.
 
Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna umożliwia rejestrację zjawisk o energii sejsmicznej E ³ 105 J z obszaru około 2000 km2 (Mutke i Stec 1997). Są to również wstrząsy których nie zarejestrowała żadna kopalniana sieć sejsmologiczna. Na podstawie analizy zarejestrowanych sejsmogramów opracowywany jest bank danych zawierający podstawowe parametry sejsmologiczne wstrząsów górotworu o energii sejsmicznej E ³ 105 J. Bank zawiera następujące dane: czas wystąpienia zjawiska dynamicznego, energia wstrząsu, magnituda, nazwa kopalni, współrzędne epicentrum (Paszta, Udziela i Wierzchowska 1950 -1970, Mutke i Stec 1990-2009).   Katalog wstrząsów z lat 1974 – 2009 zawiera około 70000 wstrząsów o energii E ³ 105 J.

Powiązane pliki: