Jesteś w artykule: kontakt

Kontakt

 

Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna GIG (GRSS)
Zakład Geologii i Geofizyki - Pracownia Geofizyki Górniczej
 
40-166 Katowice, Plac Gwarków 1
 
Opinie i pytania:   grss@gig.eu
Strona internetowa:   www.grss.gig.eu
Kierownik Zakładu Geologii i Geofizyki GIG: 
Dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
  gmutke@gig.eu
Kierownik Pracowni Geofizyki Górniczej:
Dr hab. inż. Adam Lurka 
  alurka@gig.eu
Kierownik GRSS:
Dr inż. Krystyna Stec 
  kstec@gig.eu
     
Zespół GRSS (według alfabetu)
 - Interpretacja wstrząsów:
Mgr inż. Jacek Chodacki 
Dr inż. Joanna Kurzeja
Mgr inż. Robert Siata
 

jchodacki@gig.eu
jkurzeja@gig.eu
rsiata@gig.eu

     
Zespół GRSS (według alfabetu)
 - Utrzymanie techniczne GRSS:
Mgr inż. Hubert Logiewa
Inż. Marian Musiał
Mgr Przemysław Swoboda
Dr inż. Andrzej Waśko