Jesteś w artykule: ankieta

ankiety

ANKIETA MAKROSEJSMOLOGICZNA O WSTRZĄSACH GÓRNICZYCH

Dziękujemy za wypełnienie ankiety o wstrząsach górniczych z Górnego Śląska oraz z kopalni Bełchatów. Ankiety tej używamy do analizy makrosejsmicznych skutków po wstrząsach górniczych oraz do weryfikacji Górniczej Skali Intensywności drgań (skala GSI). Informacja o ostatnich silniejszych wstrząsach z obszaru Górnego Śląska znajduje się w okienku (ostatnie wstrząsy).

Odczułem wstrząs:
Data: data
Czas:   godzina minuta  
             
Adres:
kod Miejscowość
ulica Adres e-mail
       
CZĘŚĆ I. CHARAKTERYSTYKA DRGAŃ
     
Jak opiszesz drgania które odczułeś:
Nie odczułem drgań    
Drobne drgania    
Kołysanie    
Uderzenie od spodu    
Kilka następujących po sobie    
Inne:      
Gdzie odczułeś drgania:
Na zewnątrz    
W budynku    
Inne:      
Jak opiszesz dźwięki:
Brak    
Pomruk    
Eksplozja    
Trzeszczenie ścian    
       
CZĘŚĆ II. WPŁYW DRGAŃ NA LUDZI
     
Wybierz optymalny opis reakcji ludzi z Twojego otoczenia na wstrząs:
Nikt nie zauważył drgań    
Drgania zauważyły pojedyncze osoby    
Drgania zauważyło wielu ludzi    
Drgania zauważyła większość ludzi    
Wszyscy zauważyli drgania    
Czy wstrząs obudził Cię (tylko wstrząsy które wystąpiły w nocy):
nie tak    
Czy wstrząs wywołał dyskomfort:
nie tak    
Czy wstrząs Cię wystraszył:
nie tak    
Czy wybiegłeś na zewnątrz:
nie tak    
       
CZĘŚĆ III. SKUTKI DRGAŃ W WYPOSAŻENIU MIESZKAŃ
     
Czy zdarzyły się następujące skutki:
Drżenie okien/drzwi
nie tak    
pobrzękiwanie filiżanek, zastawy stołowej, naczyń, szklanek itp.
nie tak    
kołysanie się zawieszonych przedmiotów
nie tak    
przesuwanie lub przewracanie się małych, smukłych obiektów, figurek itp.
nie tak    
przesuwanie się lub wypadanie książek z półek
nie tak    
wylewanie się płynów z naczyń
nie tak    
wyraźne drgania mebli
nie tak    
przesuwanie się mebli
nie tak    
przewracanie się mebli
nie tak    
blokada windy
nie tak    
       
Inne efekty, opisz jakie:      
       
CZĘŚĆ IV. SKUTKI DRGAŃ OBSERWOWANE W BUDYNKACH
     
Czy wystąpiły po wstrząsie jakieś uszkodzenia w budynku
nie tak nie wiem      
powiększenie się istniejących rys lub pęknięć
nie tak      
pojawienie się nowych drobnych rys (do 1 mm) w tynku lub na łączeniu elementów
nie tak      
pojawienie się nowych rys (powyżej 1 mm) w tynku lub na łączeniu elementów
nie tak      
odpadanie fragmentów tynku ze ściany lub z sufitu
nie tak      
odpadanie lub pęknięcia płytek glazurowych
nie tak      
pojawienie się nowych pęknięć w ścianie (pęknięcie ściany na wylot)
nie tak      
poluzowanie się dachówek lub cegieł w kominie
nie tak      
odpadanie dachówek lub cegieł w kominie
nie tak      
zawalenie się komina
nie tak      
odpadanie gzymsów lub innych elementów wykończenia w formie sterczyn zewnętrznych
nie tak      
zawalenie się fragmentu ściany
nie tak      
Inne:      
     
CZĘŚĆ V. SKUTKI OBSERWOWANE W PRZYRODZIE
     
Czy zaobserwowałeś skutki w środowisku przyrodniczym
Nie zaobserwowałem skutków    
Zmiana poziomu wody w studni    
Szczeliny w gruncie    
Osunięcia ziemi    
Inne: